Ilmainen kitaransoitto-sivusto
SoMe

  Uutisia


  Harmoninen molliskaala

 


Erilaisia molliasteikkoja


Erilaisia molliasteikkoja saadaan korottamalla kromaattisesti yhtä tai kahta luonnollisen mollin säveltä.


Harmoninen molli syntyy korottamalla luonnollisen mollin 7. sävel (A-mollissa g -> g#). Harmonista mollia käytetään, jotta saataisiin asteikkoon johtosävel ja sen myötä dominanttisointu. Korotuksen jälkeen harmoninen A-molli sisältää nuotit: a, h, Napsauta kuvasta.Aloitetaan harmonisen mollin tarkastelu kuitenkin vertaamalla sitä meille jo tuttuun luonnolliseen A-molliin.


Luonnollinen A-molli:  


    

Napsauta kuvasta.


Harmoninen A-molli


Nyt ylennetään  siis 7. sävel. Tässä tapauksessa se on nuotti g ja löytyy tässä sormituksessa G-kieleltä (4-kieli alhaalta) vapaalta kieleltä ja se soitetaankin ylennyksen jälkeen 1. välistä. (Huomaa ylennysmerkki #). Ylennyksen jälkeen G# on ns- johtosävel eli puolisävelaskelta perussäveltä alempana oleva sävel.    Harmoninen A-molli 1 asema (1. positio). Katsotaan ensimmäiseksi 1. asema (1. positio)

  Harmoninen A-molli 2 asema (2. positio).

Harmoninen A-molli 3 asema (3. positio)Harmoninen A-molli 4 asema (4. positio)
   
   

Harmoninen A-molli 5. asema (5. positio)


Sitten vaan harjoittelua ja ennen kaikkea soittamisen iloa!