Ilmainen kitaransoitto-sivusto
SoMe

  Arkisto
Uutisia

  Harmoninen molliskaala

Erilaisia molliasteikkoja

Erilaisia molliasteikkoja saadaan korottamalla kromaattisesti yhtä tai kahta luonnollisen mollin säveltä.

Harmoninen molli syntyy korottamalla luonnollisen mollin 7. sävel (A-mollissa g -> g#). Harmonista mollia käytetään, jotta saataisiin asteikkoon johtosävel ja sen myötä dominanttisointu. Korotuksen jälkeen harmoninen A-molli sisältää nuotit:
a, h,

Napsauta kuvasta.

Aloitetaan harmonisen mollin tarkastelu kuitenkin vertaamalla sitä meille jo tuttuun luonnolliseen A-molliin.

Luonnollinen A-molli:

Harmoninen A-molli

Nyt ylennetään  siis 7. sävel. Tässä tapauksessa se on nuotti g ja löytyy tässä sormituksessa G-kieleltä (4-kieli alhaalta) vapaalta kieleltä ja se soitetaankin ylennyksen jälkeen 1. välistä. (Huomaa ylennysmerkki #). Ylennyksen jälkeen G# on ns- johtosävel eli puolisävelaskelta perussäveltä alempana oleva sävel.

  Harmoninen A-molli 1 asema (1. positio). 

Katsotaan ensimmäiseksi 1. asema (1. positio)

Harjoitus; harmoninen A-molli 1. asema (1. positio), 5. väli

 

Harmoninen A-molli 2 asema (2. positio).

 

 


 

Harjoitus; harmoninen A-molli 2. asema (2. positio), 7. väli

 

Harmoninen A-molli 3 asema (3. positio)

 

 

 

Harjoitus; harmoninen A-molli 3. asema (3. positio), 10. väli

 

Harmoninen A-molli 4 asema (4. positio)

 


 

Harjoitus; harmoninen A-molli 4. asema (4. positio), 12. väli

 

Harmoninen A-molli 5. asema (5. positio)

 


Harjoitus; harmoninen A-molli 5. asema (5. positio), 4. väli

 

Sitten vaan harjoittelua ja ennen kaikkea soittamisen iloa!