Ilmainen kitaransoitto-sivusto
SoMe

  Uutisia


 Melodinen molliskaala

 


Melodinen A-molli


Myös melodinen molliskaala saadaan korottamalla kromaattisesti yhtä tai kahta luonnollisen mollin säveltä.  


Melodinen molli syntyy nousevassa sävelkulussa korottamalla sekä luonnollisen mollin 6. että 7. sävel. Laskevassa sävelkulussa palataan luonnollisen mollin säveliin. Korotuksen jälkeen melodinen A-molli sisältää nuotit: a, h, c, d, e, f# ja g# nousevassa sävelkulussa ja laskevassa sävelkulussa vastaavasti a, h, c, d, f ja g tai alaspäin a, g, f, e, d, c ja h.


Aloitetaan melodisenkin mollin tarkastelu kuitenkin vertaamalla sitä meille jo tuttuun luonnolliseen A-molliin.   Myös melodinen molli koostuu sävelaskelista 


(Kuvassa luonnollinen A-molli)Napsauta kuvastaLuonnollinen A-molli tabulatuureina                                     
Yllä  olevista nuoteista ylennetään  siis 6. ja  7. sävel. Tässä tapauksessa  nuotit ovat f ja  g ja ne löytyvät tässä sormituksessa D-kieleltä (3.kieli alhaalta päin) 3. välistä ja vapaalta G- kieleltä (4.kieli alhaalta päin) vapaalta kieleltä.  f# soitetaankin ylennyksen jälkeen 4. välistä. (Huomaa ylennysmerkki #), vastaavasti g# soitetaan G-kielen 1. välistä.


Alaspäin tultaessa molemmat nuotit eivät olekaan enää ylennetyjä vaan ne soitetaan f ja g nuotteina eli laskevassa sävelkulussa palataan luonnollisen mollin säveliin.


Siis nousevassa sävelkulussa sormitus viidennestä välistä 

Nouseva sävelkulku melodinen A-molliNouseva sävelkulku melodisessa A-molliskaalassa tabulatuureina


Harjoitusnäyte melodisesta A-mollista (Nouseva)
Laskeva sävelkulku melodinen A-molli


Laskeva melodinen A-molliskaala tabulatuureina: